Vaš Aristom

Kada dete zna da mu verujemo i da smo sigurni u njega, lakše će donositi odluke u budućnosti i naučiće koliko je odgovornost značajna i važna. Time decu podstičemo da budu samostalnija i da se trude za svoj napredak.